Back to All Events

Be Vs Do: A special Yoga class to welcome 2017 at Nurture

  • 23 Lammas Street Carmarthen, Wales, SA31 3AL United Kingdom (map)

*please click on the title above  or here to book*

Join Laura Karadog for a special yoga class to kick off a very exciting new year of classes and courses at Nurture!

The new year can be a time when we put immense pressure on ourselves . This special class will guide you to see how a yoga practice rooted in compassion and self love can help us to resist these pressures, stay grounded and, most importantly, be kind to ourselves and others! Expect flowing yoga postures to strengthen our connection to our bodies, breath work to calm the mind and meditation and relaxation to nourish our hearts in preparation for the year ahead. 

Class fee: £10

only 10 spaces available so EARLY BOOKING ESSENTIAL

Please note: No yoga experience necessary but the class will include some dynamic physical work that requires a good level of health and mobility. When booking please be aware that we cannot give refunds.

********************

Ymunwch gyda Laura Karadog mewn dosbarth yoga arbennig i gychwyn blwyddyn gyfforus o ddosbarthiadau a chyrsiau yn Magu!

Rydym yn dueddol o osod pwysau mawr arnom ein hunain ar yr adeg yma o'r flwyddyn. Bydd y dosbarth arbennig hwn yn ceisio eich harwain i weld sut y gall ymarfer yoga gydag agwedd o hunan gariad ein helpu i wrthod y pwysau, ac i groesawu'r flwyddyn newydd gyda charedugrwydd tuag at ein hunain ac eraill! Bydd y sesiwn yn cynnwys symudiadau yoga i gryfhau ein cysylltiad i'n cyrff, technegau anadlu i dawelu'r meddwl a myfyrio ac ymlacio i faethu'r galon yn barod at y flwyddyn o'n blaenau. 

Ffi: £10

10 lle ar gael - COFRESTRU CYNNAR YN ANGENRHEIDIOL

Nodwch ogydd: nid yw profiad yoga yn angenrheidiol ond bydd y dosbarth yn cynnwys gwaith corfforol fydd yn gofyn am lefel dda o iechyd a'r gallu i ddygymod â symudiadau deinamig. Pan fyddwch yn cofrestru plis byddwch yn ymwybodol na allwn gynnig ad-daliadau.

Please CLICK HERE to book

(FYI the 'source' link below does not take you to bookings)

Earlier Event: November 26
Aromatherapy Taster Massage
Later Event: January 19
Hypnobirthing Skills