Birthing your way / Geni'n eich ffordd eich hun

An inspiring and empowering day of Birth preparation, led by Staci Sylvan, our resident doula and Linda McDermottLinda McDermott, one of our pregnancy yoga teachers. Our aim is to help you to feel empowered and prepared for your labour and birth; to learn about natural pain relief, your birth-rights and making a birth plan; and to think about the  all-important weeks after your baby’s birth.

Diwrnod i'ch ysbrydoli a'ch grymuso mewn paratoad ar gyfer geni eich babi. Arweinir y cwrs gan Staci Sylvan, ein doula a Linda McDermott, un o'n athrawon yoga. Ein bwriad yw eich grymuso a'ch paratoi ar gyfer genedigaeth a'r wythnosau cyntaf gyda'ch plentyn.

Next class 2nd November £65 per couple discounts avaliable

Course Content / Cynnwys y Cwrs

- What labour feels like/ what is normal birth? / Sut mae geni'n teimlo / beth yw genedigaeth normal?
- The importance of Hormones / Pwysigrwydd hormonau
- Optimal Fetal positioning
- Natural pain relief methods / Dulliau naturiol o leddfu poen
- Place of Birth / Dewis ble i eni'ch babi
- Affirmations and Birth art / Geiriau a gwaith celf i'ch grymuso
- Water birth/ VBAC/ Breech - Geni mewn dwr / VBAC / Breech
- Breathing/ Birth balls/ Yoga - Anadlu / Peli geni / Yoga                                                                                                                                  - Making a Birth plan - Creu cynllun ar gyfer yr Enedigaeth
- Negotiating with HCP / Sut i drafod eich dewisiadau gyda bydwragedd a meddygon
- Partners role / Rol eich partner
- Breastfeeding/ Bonding/ Babywearing/ Baby moon - Bwydo o'r fron / Bondio / Gwisgoo'ch babi / y dyddiau cyntaf

 

To register your interest, or to pay by BACS, please fill out the form below / I nodi eich diddordeb yn y cwrs yma, plis llenwch y ffurflen isod

Name / Enw *
Name / Enw
14800013_10155339447104307_1327101625_o.jpg
14796222_10155339447399307_139504999_o.jpg