Cwrs Babi 'Mindful'

Book.jpg
Book.jpg

Cwrs Babi 'Mindful'

from 7.00
Yn dechrau ar y 15fed o Ionawr, am 6 wythnos o sesiynau bondio.
How Many Sessions?:
Quantity:
Ychwanegu

Felly beth yw Baby Mindful?

Mae Baby Mindful wedi cael ei greu ar gyfer rhieni a babanod gydag ystod o weithgareddau yn seiliedig ar hwiangerddi a fydd yn ysgogi a thawelu'ch babi wrth gefnogi'r datblygiad naturiol. Mae'r sesiynau wedi'u cynllunio i helpu i annog hyder ac ymwybyddiaeth eich babi ynghyd â'u datblygiad gwybyddol, cyfathrebu, cymdeithasol, emosiynol a chorfforol.

Er ein bod yn cydnabod faint mai rhieni newydd eisiau helpu eu plant bach fod yn dawel ac yn hapus, rydym hefyd yn gwybod ei bod yr un mor bwysig (os nad yn fwy) i rieni gael synnwyr o le ac i deimlo'n dawel hefyd. Nod dosbarthiadau Baby Mindful yw darparu ar gyfer anghenion chi fel rhiant a’ch babi - eich cynorthwyo i deimlo'n fwy tawel ac ymlacio tra byddwch chi'n cysylltu â'ch babi mewn amgylchedd tawel, difrys.

Mae dosbarthiadau Baby Mindful yn ymgorffori â saith cam unigryw Relax Kids ac yn cynnwys symud, chwarae, ymestyn ysgafn, cyffwrdd a’ch baban yn ysgafn, ymarferion anadlu i rieni, cadarnhaid a gweledol / ymlacio.

Symud. Chwarae. Ymestyn. Teimlo. Anadlu. Credu. Ymlacio.

 

I bwy mae Baby Mindful?

Mae adborth gan rieni sydd wedi mynychu dosbarthiadau Baby Mindful yn cadarnhau bod y babi a'r rhiant yn teimlo'n dwyll yn dilyn sesiynau, gyda llawer o rieni yn dweud bod eu babanod yn cysgu am fwy o amser ar ôl y dosbarth.

Mae rhieni hefyd wedi dweud eu bod yn teimlo'n fwy galluog i ddiwallu ag anghenion eu baban mewn ffordd dawel a chanolog, ac maent yn teimlo bod hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'w hyder fel rhieni newydd.