Baby Yoga 6 week course

babyyoga-light-leak.jpg
babyyoga-light-leak.jpg

Baby Yoga 6 week course

42.00

6 Sessions payable in advance. The course fee includes refreshments at each session and course handouts. All yoga equipment supplied at venue. No refunds but 1 class may be carried over into the next block if spaces allow (at teacher's discretion).

6 Sesiwn i'w prynu ymlaen llaw. Mae'r ffi yn cynnwys diod cynnes, taflenni gwybodaeth ac unrhyw offer yoga angenrheidiol. Nid oes modd cynnig ad-daliadau ond gallwch gario 1 sesiwn drosodd i'r cwrs nesaf os oes lle ar gael (gyda chytundeb yr hyfforddwraig). 

Quantity:
Add To Cart